Təlimçilər üçün təlim - Transfer Qiymətqoyması və Beynəlxalq Vergitutmaya dair üst səviyyəli təlimin keçirilməsi

Oktyabr ayı ərzində layihə çərçivəsində Bakı şəhərində təlimçilərin təlimi üzrə iki təlim kursu keçirilmişdir. Dr Perrou və professor Tsourouflis, müvafiq məhkəmə işlərini təhlil etməklə, vergi orqanının on bir (11) əməkdaşına beynəlxalq vergitutmaya dair əsas məsələləri əhatə edilən təlim keçmişdir. Bundan əlavə, Yunanıstanın Dövlət Gəlirləri üzrə Müstəqil Orqanını təmsil edən ekspertlər Markos Ksidas və Aleksandros Roukalis iştirakçıları "Təlimçilərə təlim" kursu çərçivəsində, özünü qiymətləndirmə proseduru barədə məlumatlandırmışlar.

Europe Greece Azerbaijan