Rəhbər Komitənin 3-cü iclası

Komitənin "Transfer Qiymətlərinin Müəyyən Edilməsi və Vergidən Yayınma Hallarına qarşı Tədbirlərin İşlənib Hazırlanmasında Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə Dəstək" Tvinninq Layihəsi çərçivəsində üçüncü iclası Vergilər Nazirliyində təşkil edilmişdir. İclas zamanı aşağıdakı məsələlər nəzərdən keçirilmişdir:

  1. Layihənin növbəti mərhələsində həyata keçirilməsi planlaşdırılan fəaliyyətlərin təqdimatı və müzakirəsi;
  2. Aralıq Rüblük Hesabat №3-ün nəzərdən keçirilməsi və müzakirəsi.

Bununla yanaşı, Komitə üzvləri layihə çərçivəsində əldə olunan nəticələri müzakirə edərək, fəaliyyətlərin planlaşdırıldığı üzrə vaxtında yerinə yetirildiyini təsdiq ediblər.

Europe Greece Azerbaijan