Rəhbər Komitənin 2-ci İclası

“Transfer Qiymətlərinin Müəyyən Edilməsi və Vergidən Yayınma Hallarına qarşı Tədbirlərin İşlənib Hazırlanmasında Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə Dəstək” adlı Tvinninq layihəsinin rəhbər komitəsi İyul ayında aşağıda qeyd olunmuş məsələləri müzakirə etmək üçün toplanmışdır:

  1. Yenilənən 1-ci iş planının təsdiq edilməsi
  2. Ikinci rüblük planın təsdiq edilməsi

Komitə üzvləri eyni zamanda fəaliyyətlərin cədvəli və təşkil olunmasında büdcədən səmərəli şəkildə istifadə olunmasının vacibliyini vurğulamışlar.
Benefisiar və tərəfdaş ölkənin layihə rəhbərinin sıx əməkdaşlığının nəticəsi olan yenilənən birinci iş planı on (10) fəailyyətdən ibarətdir. Bundan əlavə, iş planına Avstriya Vergi Adminsitarsiyasına və Almaniyanın Maliyyə Nazirliyinə iki işçi səfəri daxil olunmuşdur. Rəhbər komitə üzvləri yenilənən birinci işçi planını təsdiq etmişlər.
Sonda, layihənin birinci yarımilliyi haqqında fikirlərini bölüşmüş və əldə olunmuş nəticələri yüksək qiymətləndirmişlər.

Europe Greece Azerbaijan