Ölkələrarası Hesabatlılığa dair AİƏT və Aİ-nin hüquqi şərtləri

Yunanıstan Respublikasının Dövlət Gəlirləri üzrə Müstəqil Orqanının əməkdaşları

Avropa İttifaqı və Avropa İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Ölkələrarası Hesabatlılığın

hüquqi baxımdan şərtləri, infoformasiya texnologiyasının strukturu və məxfilik

aspektləri haqqında dörd günlük təlim keçmişlər. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin mərkəzi, lokal və regional idarələrindən öncəki test sınaqlarından ən yüksək nəticələri əldə etmiş 20 nəfər vergi əməkdaşı təlimdə iştirak etmişlər. Qeyd olunan mövzuda təqdim olunmuş təqdimatın nümunəsini buradan tapa bilərsiniz.

Europe Greece Azerbaijan