APA müddəaları-APA-ya dair fərziyyələrin nümunələri və onların nəzərdən keçirilməsi

Praktikada APA müddəaları üzrə keçirilmiş 4 günlük təlim aşağıdakı mövzuları əhatə edib:
  • APA-nın tərifi, növləri, mərhələləri və uyğunluq tələbləri
  • Müəyyən sahələr üzrə APA-lara dair praktiki nümunələr
  • Təsdiq olunmuş APA nümunələrinə audit yanaşması
  • Bu fəaliyyət zamanı qrup tapşırığı keçirilmiş və hər bir qrup öz nəticələrini auditoriya ilə bölüşmüşlər
    Auditoriya üçün təlimin nəticəsi Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan ən uyğun modelin təqdim olunmasıdır. 
Europe Greece Azerbaijan